Δευτέρα, 21 Μαΐου 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ: ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ & ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου χαρακτηρίζονται από αναξιοπιστία και προκλητική έλλειψη μνήμης για τις πρακτικές των κυβερνήσεων του χθες, στις οποίες ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης συμμετείχε ως κορυφαίο στέλεχος.

Χαρακτηρίζονται επίσης από έλλειψη ειλικρίνειας και σεβασμού προς τη νοημοσύνη των Ελλήνων, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται τις επιπτώσεις της 20ετούς κακοδιαχείρισης του φυσικού και οικονομικού πλούτου της χώρας.


Όσα δεν έκαναν τα 20 χρόνια που κυβερνούσαν, τα υπόσχονται τώρα, χωρίς να καταθέτουν έστω μία πρωτότυπη ιδέα. Ενδεικτικά απαντάμε σε 20 από τις δεκάδες υποσχέσεις τους.

Οι υπόλοιπες θα έχουν απαξιωθεί τόσο από την πραγματικότητα, όσο και από τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές.


ΥΠΟΣΧΕΣΗ 11: «Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου.»

Αντιφάσεις

Εξαγγέλλει το ΠΑΣΟΚ τις θεσμικές πρωτοβουλίες, που η Κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει στη Βουλή και τις οποίες το ίδιο πολεμά τους τελευταίους μήνες. Το διχασμένο ΠΑΣΟΚ, η νεολαία και προσωπικά ο αρχηγός του πελαγοδρομούν σε προτάσεις που αρχικά επαγγέλλονται και στη συνέχεια παίρνουν πίσω. Δεν σέβονται κορυφαίες δημοκρατικές στιγμές, όπως η Αναθεώρηση του Συντάγματος.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 17: «Η Ελλάδα να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015.»

Αναξιοπιστία

Το ΠΑΣΟΚ είχε καταστήσει τη χώρα ουραγό της ΕΕ στην τεχνολογία. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με απορροφητικότητα επί ΠΑΣΟΚ 11,8%, μόλις τρία χρόνια μετά, επί Ν.Δ. έφθασε στο 55%. Το πρόγραμμα ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων, ειδικά στην περιφέρεια, ύψους 450 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις του χθες, και το αξιοποίησε και το υλοποιεί.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 26: «Ενιαία προοδευτική και τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος.»

Αναξιοπιστία

Κατά την πρώτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης της Νέας Διακυβέρνησης, οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις μειώθηκαν από 35 σε 25% και για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από 25 σε 20%. Επίσης, αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα κατά 1.000 Ευρώ στα 11.000 Ευρώ. Κατά τη δεύτερη φάση, το 2007, έγινε νέα αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα φυσικά πρόσωπα κατά 1.000 Ευρώ, ενώ παράλληλα την τριετία 2007-2009 μειώνεται σταδιακά ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής στο 25% (από 30% που είναι σήμερα) και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής στο 35% (από 40% που είναι σήμερα).

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 43: «Μετατροπή του Κρατικού Προϋπολογισμού σε «Προγραμματικό Προϋπολογισμό» με τη μορφή τριετούς «συμβολαίου επίτευξης στόχων.»

Αναξιοπιστία

Το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τους πλασματικούς προϋπολογισμούς που συνέτασε και υπέβαλε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί ΠΑΣΟΚ, τα δημόσια λογιστικά είχαν υποστεί εκτεταμένη παραποίηση.

Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν στην Αντιπολίτευση ότι οι Έλληνες πολίτες θα τούς εμπιστευθούν τη διαχείριση των χρημάτων τους επί τρία χρόνια, χωρίς να τούς δίνει κανείς λογαριασμό;

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 46: «Ενίσχυση των μηχανισμών διώξης αθέμιτων συμπράξεων (καρτέλ) στη διαμόρφωση των τιμών.»

Αναξιοπιστία

Επί ΠΑΣΟΚ οι πιο σημαντικές καταγγελίες για καρτέλ (όπως π.χ. για το καρτέλ του γάλακτος) ουδέποτε ελέγχθηκαν, ενώ επί ΝΔ, όλες οι σημαντικές καταγγελίες για καρτέλ και ελέγχονται και τιμωρούνται. Κατά την περίοδο της Νέας Διακυβέρνησης έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 8 φορές υψηλότερα απ’ όσα συνολικά είχαν επιβληθεί την προηγούμενη δεκαετία.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 53: «Μείωση σε μία βδομάδα του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για την έναρξη μιας εταιρείας.»

Αντιγραφή

Επί ΠΑΣΟΚ «άνθησε» η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα. Η Νέα Διακυβέρνηση έχει αλλάξει το πρόσωπο των δημοσίων υπηρεσιών. Από τις 20 άδειες ή τα 20 δικαιολογητικά που χρειάζονταν για να ξεκινήσει μια μεταποιητική επιχείρηση, σήμερα χρειάζονται 8 μόνο. Για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεώνονται οι ΟΤΑ να εγκρίνουν την άδεια εντός δεσμευτικής προθεσμίας διαφορετικά τα καταστήματα θεωρούνται ότι έχουν λάβει την άδεια. Επιπλέον όταν τα καταστήματα αλλάζουν ιδιοκτησία μεταβιβάζεται και η άδεια και δεν χρειάζεται οι νέοι ιδιοκτήτες να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή τις διαδικασίες αδειοδότησης όπως συνέβαινε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 56: «Αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου ώστε να δίνεται “δεύτερη ευκαιρία”.»

Αντιγραφή

Με τον νέο πτωχευτικό κώδικα που δημιούργησε η Κυβέρνηση δίνεται προτεραιότητα στη διάσωση όσων επιχειρήσεων είναι δυνατό να διασωθούν, με τις υγιείς βάσεις ανασυγκρότησής τους. Παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία στον καλόπιστο οφειλέτη ώστε να μπορεί να αναπτύξει εξ υπαρχής οικονομική δραστηριότητα. Αντιμετωπίζεται επιεικέστερα από ό,τι μέχρι σήμερα ο καλόπιστος οφειλέτης – σε αντίθεση με τον δόλιο χρεοκόπο – που αντιμετωπίζεται αυστηρότερα. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας αρθρώνει ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων με βάση τη δεύτερη ευκαιρία και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγιή επιχειρηματική δράση και κατ΄επέκταση στην απασχόληση, στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 71: «7% βιολογικές καλλιέργειες και 7% βιολογική κτηνοτροφία μέχρι το 2013».

Αναξιοπιστία

Σήμερα οι βιοκαλλιέργειες βρίσκονται ήδη στο 3% του συνόλου των καλλιεργειών και αυτό πιστώνεται ως έργο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας , η οποία το παρέλαβε στο 0,8% από τις κυβερνήσεις του Γ. Παπανδρέου. Οι πολίτες βλέπουν το όψιμο ενδιαφέρον και αναγνωρίζουν την αναποτελεσματική κληρονομιά της πολιτικής ΠΑΣΟΚ στο τομέα των βιοκαλλιεργειών.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 77: «Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων και του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές επ’ ωφελεία των καταναλωτών, τον καθορισμό του μείγματος καυσίμου, την αξιοποίηση των εγχώριων και κυρίως των ανανεώσιμων Π.Ε., την εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος την ισόρροπη-αειφόρο ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας.»

Αναξιοπιστία

Ύστερα από δεκαετίες παλινωδιών στην εθνική ενεργειακή πολιτική, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει την Ελλάδα σε κόμβο του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος με την ολοκλήρωση του ελληνοτουρκικού αγωγού, την προώθηση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος – Ιταλίας, και την έναρξη της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης. Ακόμη, η χώρα για πρώτη φορά αποκτά ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσαν στα είκοσι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, όχι μόνο να το συντάξουν, αλλά ούτε καν να το προσπαθήσουν.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 101: «Δυνατότητα απασχόλησης επί 4 συνεχή έτη για νέους, με πλήρη ασφάλιση και (κλιμακούμενη) καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.»

Αντιφάσεις

Με τις νέες εξαγγελίες ανατρέπονται οι παλαιότερες εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ανασφάλιστης εργασίας των νέων, υποδηλώνοντας την ελαφρότητα με την οποία ο κ. Παπανδρέου αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Αντίθετα, οι ενεργητικές πολιτικές της Νέας Διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας έχουν ήδη μειώσει τα ποσοστά της ανεργίας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2004 και η προσπάθεια συνεχίζεται.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 111: «Βασική σύνταξη 950 ευρώ για το ζευγάρι και 550 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο του ΟΓΑ και τους ανασφάλιστους.»

Αναξιοπιστία

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Η Κυβέρνηση έκανε τις δεσμεύσεις της πράξη, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας: α) η αύξηση του ΕΚΑΣ από 140 Ευρώ που ήταν στις αρχές του 2004 σε 230 Ευρώ ως τις αρχές του 2008 και β) η αύξηση της σύνταξης του αγρότη από 200 Ευρώ που ήταν στις αρχές του 2004 σε 330 Ευρώ στο τέλος του 2008. γ) η επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ δ) η νέα δέσμευση μας να προχωρήσουμε στην δημιουργία ταμείου καταπολέμησης της φτώχειας το οποίο θα χρηματοδοτείται με δισ. ευρώ το χρόνο και θα στηρίζει το εισόδημα των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας με 1.000 Ευρώ μηνιαίως και ε) και η θεσμοθέτηση Εθνικής Κατώτατης Σύνταξης με την ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 140: «Αποφασιστικά δημοψηφίσματα για θέματα τοπικού χαρακτήρα»

Αντιγραφή

Και στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραβιάζει ανοικτές θύρες.

Στον νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα που καταρτίστηκε από το ΥΠΕΣΔΑΑ (ν. 3463/2006) για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο θεσμός του τοπικού δημοψηφίσματος.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 144: «Καθιέρωση περισσότερου χρόνου στη δημόσια τηλεόραση για τον πολιτισμό»

Αναξιοπιστία

Απ’ ό,τι φαίνεται, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν παρακολουθούν δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα το κανάλι της ΕΤ1, το οποίο αφιερώνει πολλές ώρες σε ποιοτικά προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις, από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων του πολιτισμού.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 153: «Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου, για δημόσιες υπηρεσίες χωρίς «σύνορα».

Αναξιοπιστία

Στο ΠΑΣΟΚ περισσεύει η υποκρισία ή αν μη τι άλλο η άγνοια. Το 2006 πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, που ουσιαστικά υποκατέστησαν ισάριθμες επισκέψεις πολιτών στις εφορίες. Σημειώθηκε άλμα ανάπτυξης 159% σε σχέση με το 2003. Ήδη οι διαδικασίες που αφορούν τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο έχουν απλουστευτεί, σε σχέση με το παρελθόν. Μια σειρά δικαιολογητικών αναζητούνται πλέον από τη Διοίκηση για λογαριασμό των πολιτών. Ορίστηκε προθεσμία διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από τη Διοίκηση και καθιερώθηκε η υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης για τη μη έγκαιρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 167: «Δημόσιες επενδύσεις ύψους 5% του ΑΕΠ και διάθεση τουλάχιστον του 80% του ΚΠΣ στην περιφέρεια με το 50% του Δ’ ΚΠΣ απευθείας στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης.»

Αντιγραφή

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του υποτιμούν τη νοημοσύνη όλων μας. Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που είχαν εγκαταλείψει τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας στην τύχη τους η Νέα Διακυβέρνηση αφού υπερδιπλασίασε τις απορροφήσεις του Γ’ ΚΠΣ (από 23% το 2004 στο 58% το 2006), διαθέτει στην Περιφέρεια το 82% των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Επίσης με το πρόγραμμα «Δρόμοι της Ανάπτυξης» κατασκευάζονται έξι μεγάλοι οδικοί άξονες (Ιόνια οδός, Ανατολική Οδός Πελοποννήσου, Ε 65 κ.α.), ύψους 8 δισ. ευρώ, οι οποίοι συνδέουν όλες τις περιφέρειες της χώρας με την ανάπτυξη και την νέα εποχή.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 172: «Αναπτυξιακή απογείωση του μέχρι πρότινος αποκομμένου δυτικού άξονα της χώρας.»

Αναξιοπιστία

Επί ΠΑΣΟΚ και για δύο περίπου δεκαετίες, η Ήπειρος ήταν πράγματι στο περιθώριο.

Μέσα σε τρία χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μελέτησε, δημοπράτησε και υπέγραψε την σύμβαση της Ιόνιας Οδού, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 180: «Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ, αναμόρφωση του κανονισμού του και διεύρυνση της κάλυψης των ασφαλιστικών κινδύνων.»

Αναξιοπιστία

Ξεχνά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα επιτεύγματα της στρατηγικής της Νέας Διακυβέρνησης, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής στον τομέα των αποζημιώσεων της αγροτικής παραγωγής. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για το σύνολο των ζημιών καταβάλλονται με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο εντός τριών μηνών από τη λήξη του χρόνου συγκομιδής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 211: «Υποστηρίζουμε ενεργά την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Βαλκανίων, ως τη μόνη αξιόπιστη στρατηγική για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή επίλυση των προβλημάτων.»

Αντιγραφή

Χαιρόμαστε που ο κ. Παπανδρέου επικροτεί την εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των Βαλκανίων, δεδομένου ότι η Νέα Διακυβέρνηση, ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων επανενεργοποίησε το Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, πολλαπλασιάζοντας την απορροφητικότητα των κονδυλίων και υλοποιώντας ήδη τα πρώτα σημαντικά έργα στα Βαλκάνια, θέτοντας τις βάσεις για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 213: «Ανάγκη για διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής ειρήνης και ασφάλειας έναντι της Τουρκίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, με στόχο την από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της υφακοκρηπίδας στο Αιγαίο.»

Αναξιοπιστία

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λησμονεί τα Ίμια, τα ευχαριστήρια του κ. Σημίτη προς τις ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική του ζεϊμπέκικου και τους κάθε άλλο παρά διπλωματικούς χειρισμούς και «νουθεσίες» του προς την Κύπρο στο κρίσιμο ζήτημα του Σχεδίου Ανάν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δεδομένη και διαχρονικά δικαιωμένη Εθνική Στρατηγική, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ που «άγονταν και φέρονταν», ανάλογα με τα «προσωπικά στοιχήματα» των εκάστοτε Υπουργών Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και τις διαμετρικά αντίθετα προσεγγίσεις τους.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 219: «Εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών.»

Αναξιοπιστία

Διατηρώντας το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, πετύχαμε τον στόχο της μείωσης των αμυντικών δαπανών σε ποσοστό 2,7% του ΑΕΠ το 2006, έναντι 2,96% του έτους 2005, συγκριτικά με το 4,1% που ήταν ο μέσος όρος της τετραετίας 1999 – 2003.


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: