Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007

exastal: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του πασόκ για τα ομόλογα : «αυτοϊκανοποίηση», θράσος και λάσπη.

1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Τραπέζης της Ελλάδος «παροπλίσθηκε» ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία ομόλογα με νομοθετικό πλαίσιο που είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.


2. Η περιουσία των Ταμείων αυξήθηκε από 21,8 δισ. ευρώ το 2003 σε 28,9 δισ. ευρώ το 2005 και θα υπερβεί τα 31 δισ. ευρώ το 2006, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 42%. Αντίθετα, η περιουσία των Ταμείων σε χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια) κατά την περίοδο 1999-2002, λόγω της ανεύθυνης πολιτικής της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τεχνητά το χρηματιστήριο, μειώθηκε κατά 13,4%. Χάθηκαν, δηλαδή, 1,6 δισ. ευρώ από τα χρήματα των ασφαλισμένων. Που είναι τα χαμένα; Θα τα φέρει αυτά τα λεφτά πίσω το πασόκ;

3. Με την αγορά σύνθετων ομολόγων, τα Ταμεία έχουν ζημιά; — Τα σύνθετα ομόλογα αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο μέσο δανεισμού, το οποίο χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2006 εκδόθηκαν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύνθετα ομόλογα συνολικής αξίας 20 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο της αγοράς των ομολόγων αυτών σε παγκόσμια κλίμακα είναι 800 δισ. ευρώ. Όλα αυτά τα ομόλογα έχουν παραπλήσια δομή -τα πρώτα χρόνια έχουν επιτόκιο μεγαλύτερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς και τα άλλα χρόνια η απόδοσή τους διαμορφώνεται από την εξέλιξη των βραχυχρόνιων και των μακροχρόνιων επιτοκίων. Η απόδοσή τους μπορεί να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου και σε κάθε περίπτωση το κεφάλαιο που επενδύεται σε αυτά είναι εξασφαλισμένο. Τα Ταμεία δεν πρόκειται να χάσουν από το κεφάλαιό τους, όπως συνέβη με τις αγορές μετοχών την περίοδο 1999-2002. Ο ΓΑΠας εγκαλεί όλες τις κυβερνήσεις της ένωσης να φέρουν πίσω τα κλεμμένα;

4. Υπήρξε γενική στροφή των Ταμείων από επενδύσεις σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου σε σύνθετα ομόλογα; — Το ποσό που έχουν επενδύσει τα Ταμεία σε σύνθετα ομόλογα σε διάρκεια τριών ετών είναι 1,26 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο περιουσίας τους περίπου 31 δισ. ευρώ, δηλαδή πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% των διαθεσίμων τους. Από τα 1,26 δισ. ευρώ που έχουν επενδυθεί, τα 777,4 εκατ. ευρώ ή το 2,5% των διαθεσίμων των ταμείων αφορούν σύνθετα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου και τα υπόλοιπα σύνθετα ομόλογα τραπεζών. Από το γεγονός αυτό φαίνεται άλλωστε ότι οι επενδύσεις σε σύνθετα ομόλογα είναι μία γενικότερη τάση.

5. Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει το ζήτημα που προέκυψε από επενδύσεις των ταμείων σε ομόλογα; — Η κυβέρνηση ανέδειξε, έπειτα από έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την παραβατική συμπεριφορά της χρηματιστηριακής εταιρείας «Ακρόπολις». Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε η υπόθεση αυτή που αφορούσε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διέταξε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από επιθεωρητές του υπουργείου, ο οποίος ολοκληρώθηκε σε δέκα ημέρες. Το πόρισμα των ελεγκτών εστάλη άμεσα στον εισαγγελέα και ζητήθηκαν οι παραιτήσεις των 14 μελών του Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ, που ομόφωνα αποφάσισαν την αγορά του συγκεκριμένου ομολόγου, για να διευκολυνθεί η δικαστική έρευνα. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεύρυνε τους ελέγχους της στις συναλλαγές όλων των χρηματιστηριακών εταιρειών με ασφαλιστικές εταιρείες την τελευταία 5ετία και η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την οποία σύστησε η κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο, πραγματοποιεί τη δική της έρευνα. Επίσης, ελέγχους για όλες τις πράξεις της τελευταίας 10ετίας που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων ενεργεί το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Λέγεται ότι έχουν ήδη βρεθεί συνταρακτικά στοιχεία που θα συγκλονίσουν το πασόκ. Ως συνήθως το πασόκ θα φωνάζει να στείλετε τα στοιχεία στον εισαγγελέα.

6. Η κυβέρνηση έπρεπε να γνωρίζει αν υπήρχε παραβατική συμπεριφορά στην αγορά ομολόγων από ορισμένα Ταμεία; — Με βάση τον νόμο 2992/2002, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορούν να επενδύουν με αποφάσεις των Δ.Σ. τους σε ομόλογα χωρίς να απαιτείται η έγκριση της κυβέρνησης, αλλά μόνο η απόφαση του Δ.Σ.

7. Η «Ακρόπολις» γνώριζε για το σύνθετο ομόλογο των 280 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 από τον περασμένο Οκτώβριο από πληροφορίες που είχε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; — Τα ομόλογα που εκδίδονται με ειδικές εκδόσεις προτείνονται από τους βασικούς διαπραγματευτές, οι οποίοι και αναλαμβάνουν την αγορά και διάθεσή τους όταν εκδοθούν.

8. Η έκδοση του σύνθετου ομολόγου των 280 εκατ. ευρώ έγινε με αδιαφανή διαδικασία από τη Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και όχι από τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους); — Το συγκεκριμένο δάνειο αφορούσε την κάλυψη αμυντικών δαπανών και με βάση το Ν.Δ. 483/74 και τον Ν. 2628/98 την αρμοδιότητα έχει η Διεύθυνση του Δημοσίου Χρέους. Για τις άλλες εκδόσεις είναι αρμόδιος ο ΟΔΔΗΧ. Συνολικά, έχουν γίνει 8 ειδικές εκδόσεις σύνθετων ομολόγων, με αναδόχους τις ακόλουθες τράπεζες που είναι και βασικοί διαπραγματευτές ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου: J. P Morgan (1 φορά), BNP-Paribas (2 φορές), Eurobank (2 φορές), Εθνική (2), Alpha (2), Εμπορική/Credit Agricole (1), Deutsche Bank (2), Morgan Stanley (1), HSBC (1). Με την έκδοση των σύνθετων ομολόγων, που το συνολικό τους ύψος είναι 1,85 δισ. ευρώ, το Δημόσιο επιτυγχάνει καλύτερους όρους δανεισμού. Από το 1,85 δισ. ευρώ, τα 777 εκατ. ευρώ έχουν αγοραστεί από Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ τα υπόλοιπα έχουν αγοραστεί από άλλους θεσμικούς επενδυτές στη διεθνή αγορά.

9. Η κυβέρνηση προχώρησε σε κρυφές εκδόσεις ομολόγων; Επί Νέας Δημοκρατίας δεν έχει συναφθεί κανένα κρυφό δάνειο. Κρυφά δάνεια έχουν συναφθεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

10. Η κυβέρνηση συντόνισε την αγορά σύνθετων ομολόγων από 13 Ταμεία; — Τα ταμεία αγόρασαν τον Ιούλιο του 2006 ομόλογα με ρευστότητα που απέκτησαν από την πώληση μετοχών της Εμπορικής, κατά τη διάρκεια αποκρατικοποίησής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: